Obchodní podmínky

 

 

Předpokládá se, že používáním webové stránky Oldroyalpost.com přijímáte naše níže uvedené obchodní podmínky.

 

Rezervace

Všechny uvedené sazby jsou za pokoj (NE za osobu).

Když provádíte rezervaci prostřednictvím stránky Oldroyalpost.com, sazby uvedené na webové stránce (a v rezervačním formuláři) v době rezervace jsou platné sazby, které vám potvrzujeme. Pokud dojde v souvislosti s vaší rezervací k nepředvídaným změnám nebo problémům, budeme vás nejprve kontaktovat, abychom vás požádali o souhlas nebo vám vydali pokyny, a teprve potom vám zařídíme rezervaci.

V případě, že v době odeslání vaší žádosti o rezervaci (včetně údajů o kreditní kartě) bude vámi vybraný pokoj obsazený, Oldroyalpost.com se vynasnaží nabídnout vám alternativní ubytování za podobnou cenu, v podobné kvalitě a na podobném místě. Samozřejmě nebudeme alternativní ubytování rezervovat bez vašeho předchozího souhlasu.

Brzy poté, co odešlete přes internet zabezpečený rezervační formulář, obdržíte e-mail s potvrzením vaší rezervace, včetně kompletních údajů o rezervaci: vaše referenční číslo, údaje o místě ubytovacího zařízení, pravidla pro zrušení ubytování, adresu a telefonní číslo. Budete tak mít k dispozici veškeré potřebné informace. E-mail s potvrzením obvykle obdržíte ve stejný den, pokud rezervaci uskutečníte v době od 9.00 do 18.00 hodin SEČ, od pondělí do pátku. Pokud rezervaci uskutečníte mimo tuto dobu, obdržíte e-mailovou zprávu následující den ráno, nebo následující pondělí, pakliže ubytování rezervujete o víkendu nebo v pátek po 18. hodině britského času. Budeme se vždy snažit zaslat vám potvrzení co nejdříve.

Pokud z nějakého důvodu nemáte přístup k e-mailové adrese, kterou jste uvedli v rezervačním formuláři, pošlete nám prosím co nejdříve e-mailovou zprávu z alternativního e-mailového účtu s uvedením svých údajů na adresu info@oldroyalpost.com

Pokud požadujete URGENTNÍ potvrzení své rezervace, kontaktujte nás prosím kterýmkoli z následujících způsobů:

Telefon: +420 732 162 157, +420 774 050 255
E-mail: info@oldroyalpost.com

 

Platba

Oldroyalpost.com je BEZPLATNÁ služba a údaje o kreditní kartě využívá pouze provozovatel ubytovacího zařízení v procesu rezervace ubytování dle vašich pokynů. Každé ubytovací zařízení má své vlastní obchodní podmínky týkající se způsobu platby za rezervaci. Tyto údaje jsou dostupné na webové stránce každého ubytovacího zařízení ve sloupci „Podmínky“ v ceníku nebo na vašem kupónu.

Zrušení rezervace

Každé ubytovací zařízení má svoje pravidla pro zrušení rezervace, která si můžete přečíst na webové stránce daného ubytovacího zařízení ve sloupci „Podmínky“ v ceníku nebo na vašem kupónu. Chcete-li zrušit rezervaci, kontaktujte nás prosím co nejdříve telefonicky nebo e-mailem a sdělte své referenční číslo (rovněž uvedené v našem e-mailu). Následně vám zařídíme zrušení rezervace v ubytovacím zařízení. Bude-li zrušení rezervace podléhat nějakým poplatkům, budeme ve vašem zastoupení vyjednávat s ubytovacím zařízením ve snaze snížit tyto poplatky na minimum a budeme vás kontaktovat s informací o tom, jaká (případná) částka bude stržena z vaší kreditní karty. Potřebujete-li urgentně zrušit rezervaci, doporučujeme vám informovat přímo ubytovací zařízení použitím kontaktních údajů, které najdete v e-mailu s potvrzením. Pokud se nedostavíte do ubytovacího zařízení v plánovaný den příjezdu, aniž byste rezervované ubytování předem zrušili ve stanovené lhůtě, bude mít ubytovací zařízení nárok strhnout vám z kreditní karty příslušnou částku. Výše tohoto poplatku za zrušení závisí na obchodních podmínkách konkrétního ubytovacího zařízení. Tyto informace budou uvedeny v e-mailu s potvrzením nebo na vašem kupónu.

Omezení odpovědnosti

Oldroyalpost.com odmítá veškeré záruky, výslovné či předpokládané, týkající se této webové stránky. Platí to, kromě jiného, pro jakoukoli předpokládanou záruku toho, že informace obsažené na webové stránce jsou přesné, aktuální nebo vhodné pro určitý účel. Oldroyalpost.com neponese odpovědnost za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou v důsledku používání této webové stránky.

Naše webová stránka

Veškeré informace a popisy týkající se ubytovacích zařízení poskytují prezentovaná ubytovací zařízení. Ačkoli se Oldroyalpost.com maximálně snaží zajišťovat přesnost údajů a tyto údaje pokud možno kontrolovat, nemůže Oldroyalpost.com nést odpovědnost za případné vzniklé chyby nebo nedostatky ani za případnou nedbalost ve vztahu k informacím, které jsou obsaženy na této webové stránce nebo jsou dostupné z této webové stránky. Oldroyalpost.com si rovněž vyhrazuje právo kdykoli měnit informace zveřejněné na stránce, včetně sazeb, popisů a fotografií. Oldroyalpost.com nevydává žádnou záruku ani prohlášení o způsobilosti nebo vhodnosti jakýchkoli produktů nebo služeb nabízených na této webové stránce. Tyto podmínky nemají vliv na zákonem stanovená práva spotřebitele. Oldroyalpost.com si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat kterékoli ze svých obchodních podmínek v souladu s požadavky a s obchodní činností společnosti. Je povinností všech osob používajících webovou stránku přijmout náležitá opatření s cílem zajistit ze své strany pravidelné kontrolování takových obchodních podmínek. Předpokládá se, že používáním této stránky každá taková třetí osoba přijímá takové změny a zavazuje se takové změny dodržovat.

Zásady bezpečnosti

Oldroyalpost.com bere své povinnosti velmi vážně a považuje důvěrnost vašich údajů za svoji nejvyšší prioritu. Pro účely ochrany soukromých informací, které jste nám poskytli, používáme vhodné systémy, postupy a protokoly na omezení přístupu k vašim informacím.

Jak poznám, zda je webová stránka bezpečná?

Na zabezpečených rezervačních formulářích si můžete v řádku pro adresu všimnout drobné změny, která značí, že stránka je provozována na zabezpečeném serveru. Místo obvyklého ‚http:‘ se na začátku URL adresy objeví ‚https:‘, kde ‚s‘ značí bezpečné připojení.

Jak bezpečná je stránka Oldroyalpost.com?

Naše rezervační formuláře jsou provozovány na zabezpečeném serveru a vaše údaje o rezervaci a kreditní kartě jsou nám zasílány použitím šifrovací technologie Secure Socket Layer (SSL), která vyhovuje průmyslovým standardům. Až otevřete rezervační stránku, ujistěte se, že váš prohlížeč zobrazuje ikonu visacího zámku (viz výše) jako potvrzení o tom, že se nacházíte na zabezpečené stránce. Znamená to, že vaše údaje jsou odesílány na správné místo a že jsou odesílány bezpečným způsobem. Když odesíláte údaje o své kreditní kartě, jsou tyto informace zašifrované (zakódované) tak, aby je mohl přečíst pouze zabezpečený server. Toto šifrování zajišťuje maximální bezpečnost internetových transakcí, proto můžete rezervaci uskutečnit prostřednictvím této webové stránky se 100% důvěrou.