Cookie Policy

Toto prohlášení o používání souborů cookies se týká internetové stránky www.oldroyalpost.com, která je vlastněna a spravována poskytovatelem ubytování RUDBECIA a. s., IČO: 24254118, se sídlem na adrese Opletalova 1323/15, Praha 1, PSČ 11000, a popisuje, jak používáme osobní údaje shromážděné pomocí souborů cookie a dalších technologií (dále jen „soubory cookies“) na naší internetové stránce www.oldroyalpost.com (dále jen „internetová stránka“).

Shromažďování osobních údajů

Když otevřete naši internetovou stránku nebo procházíte cílené reklamy, automaticky shromažďujeme osobní údaje pomocí souborů cookie.

Cookie jsou malé textové soubory, které navštívená internetová stránka odesílá do používaného internetového prohlížeče a pak se ukládají na vašem zařízení. Navštívíte-li naši internetovou stránku, soubory cookies se uloží i do vašeho počítače. V případě jakýchkoliv pochybností ohledně používání souborů cookies na vašem zařízení můžete ve svém internetovém prohlížeči nastavit, aby všechny soubory cookies zablokoval, nebo aby vám je oznámil, takže se budete moci rozhodnout, zda s nimi souhlasíte. Soubory cookies můžete ze svého zařízení také smazat. Ovšem pokud se rozhodnete soubory cookies zablokovat či smazat, některé funkce internetové stránky, kterou chcete navštívit, nebudou pracovat správně.

Mezi druhy údajů, jež sbíráme prostřednictvím souborů cookies, patří IP adresa, ID používaného zařízení, informace o prohlížených internetových stránkách a prováděném vyhledávání, typ prohlížeče, operační systém, informace o poskytovateli připojení k internetu, datu a času, URL odkaz, z něhož byl uživatel přesměrován, a získaná data o místě podle použitého zařízení.

V některých případech používáme reklamní soubory cookies třetích subjektů, jež nám umožňují pochopit a zvyšovat účinnost naší reklamy jak na našich, tak i cizích internetových stránkách. Tyto soubory cookies se někdy používají pro personalizaci, změnu cílení a optimalizaci on-line reklamy. Tato internetová stránka používá službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen jako „Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, což jsou textové soubory uložené na vašem počítači, které umožňují analýzu způsobu používání internetové stránky jejími návštěvníky. Informace vytvářené souborem cookie o využití internetové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny společností Google a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google tyto informace použije pro vyhodnocení používání internetové stránky a tvorbu zpráv o její aktivitě určených jejímu provozovateli a pro poskytování dalších služeb týkajících se aktivit na internetové stránce a obecně používání internetu. Google může rovněž tyto informace předávat třetím subjektům, bude-li to vyžadováno zákonem, nebo budou-li tyto třetí subjekty zpracovávat dotčené informace pro Google. Google nespojí vaši IP adresu s žádnými jinými daty, které má k dispozici. Používáním této internetové stránky souhlasíte s tím, že bude Google zpracovávat vaše údaje, a to výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Podrobné informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů najdete na www.google.com.

Budete-li chtít zabránit sledování, můžete do svého internetového prohlížeč instalovat doplněk (tools.google.com).

Pro jaké účely zpracováváme vaše údaje?

Vaše údaje, včetně osobních údajů, které získáme pomocí souborů cookies, používáme pro následující účely:

A. Provozování naší internetové stránky: Shromažďování údajů pomocí souborů cookies vám umožňuje používat naši internetovou stránku.

B. Analýza používání našich služeb: Údaje, které shromažďujeme pomocí souborů cookies, používáme pro analýzu způsobů používání naší internetové stránky, a podle toho sestavujeme zprávy o používání naší internetové stránky. Soubory cookies rovněž používáme ke sledování, jak používáte naši internetovou stránku, a ke zlepšování kvality internetové stránky a vašeho používání této stránky.

C. Zobrazování cílené reklamy: Údaje získané pomocí souborů cookies používáme pro zobrazování sílené reklamy. Bude-li to podle právních předpisů nutné, požádáme vás před použitím souborů cookies pro tento účel o souhlas. Pokud tento souhlas udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat. Kdykoliv můžete rovněž vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro reklamní účely.

D. Průzkum trhu: Údaje, které shromažďujeme pomocí souborů cookies, používáme k zajištění našich oprávněných zájmů pro účely účasti na průzkumu trhu (například pro analýzu segmentace trhu, trendů, preferenčního chování uživatelů nebo průzkumy týkající se produktů nebo služeb či účinnosti marketingu a reklamy) nebo vývoje produktů (např. analýza charakteristik daného segmentu trhu nebo skupiny zákazníků nebo výsledků naší internetové stránky, abychom ji dokázali zlepšovat).

Nicméně všechny moderní internetové prohlížeče umožňují, abyste si změnili nastavení souborů cookies. Na svém zařízení můžete nastavit, aby přijímalo všechny soubory cookies, aby vám oznamovalo soubory cookies, nebo aby je nikdy nepřijímalo. Zvolíte-li poslední možnost, bude to znamenat nemožnost spouštění některých personalizačních funkcí, a proto nebudete moci plně využívat všechny funkce dotčené internetové stránky. Každý prohlížeč je jiný, takže se podívejte do menu „Nápověda“, „Možnosti“, nebo „Nastavení“ vašeho prohlížeče, kde zjistíte, jak měnit vaše nastavení souborů cookie.

Budete-li chtít používání souborů cookies zakázat a nebudete mít možnost, jak je vypnout (například v nastavení prohlížeče), kontaktujte nás na e-mailovou adresu info@oldroyalpost.com.

Uložení údajů

Rozlišujeme mezi dočasnými (relace) a stálými (trvalými) soubory cookie. Dočasné soubory cookie jsou uloženy pouze do zavření prohlížeče. Stálé cookie vydrží déle a při zavření prohlížeče nejsou automaticky smazány. Snažíme se na internetové stránce umisťovat, nebo nechat umisťovat, soubory cookies s maximální životností 5 let. Pouze ve výjimečných případech, například z bezpečnostních důvodů (např. neodhalené podvody) a pouze pokud to bude zcela nezbytné, budou mít soubory cookie delší životnost. V případě jakýchkoliv dotazů k jednotlivým dobám uložení souborů cookies se obraťte na kontaktní údaje uvedené níže.

Kontaktní údaje

Budete-li mít jakékoliv otázky či pochybnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo budete-li chtít uplatnit jakákoliv svá práva na základě tohoto prohlášení, můžete se na nás obrátit na adrese: info@oldroyalpost.com. V případě nejasností a stížností můžete rovněž kontaktovat příslušný orgán ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Provozovatel je oprávněny tyto zásady kdykoliv změnit a změny vstoupí v platnost dnem svého zveřejnění.